Credentials

IQNET

IQ NET: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

SIRIM

 SIRIM : ISO 9001 : 2015

SURUHANJAYA TENAGA

SURUHANJAYA TENAGA : PERAKUAN PENDAFTARAN SEBAGAI KONTRAKTOR ELEKTRIK

Perakuan Pendaftaran CIDB 2020_2023

CIDB : PERAKUAN PENDAFTARAN

Perakuan Pendaftaran CIDB SPKK 2020_2023

CIDB : SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN